Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
Білім және ғылым саласында сапаны қамтамасыз ету комитеті
Ақтөбе облысының білім саласында сапаны қамтамасыз ету департаменті

 

1

Ақмола облысының білім саласындағы бақылау департаменті

http://akmolacontrol.gov.kz

2

Ақтөбе облысының білім саласындағы бақылау департаменті

http://www.aktobe.gov.kz

3

Алматы облысының білім саласындағы бақылау департаменті

http://almoblcontrol.kz/ru/

4

Атырау облысының білім саласындағы бақылау департаменті

http://www.atyrau-dkso.kz.

5

Шығыс Қазақстан облысының білім саласындағы бақылау департаменті

http://vkocontrol.gov.kz/index.php/ru/

6

Батыс Қазақстан облысының  білім саласындағы бақылау департаменті

http://www.zkocontrol.kz

7

Жамбыл облысының білім саласындағы бақылау департаменті

http://www.dkso-zhambyl.kz

8

Қарағанды облысының білім саласындағы бақылау департаменті

http://dkso-krg.kz

9

Қостанай облысының білім саласындағы бақылау департаменті

https://kostanaycontrol.gov.kz

10

Қызылорда облысының білім саласындағы бақылау департаменті

http://qyzylorda-educontrol.gov.kz/index.php?lang=ru

11

Маңғыстау облысының білім саласындағы бақылау департаменті

http://dkcomo.kz.

12

Павлодар облысының білім саласындағы бақылау департаменті

https://pavlodar.gov.kz/category/apparat-akima/struktura-vlasti/territorialnye-gosudarstvennye-organy/departament-po-kontrolyu-v-sfere-obrazovaniya-pavlodarskoi-oblasti/

13

Солтүстік Қазақстан облысының білім саласындағы бақылау департаменті

http://skocontrol.gov.kz/ru/

14

Шымкент қаласының білім саласындағы бақылау департаменті

shymkentcontrol.gov.kz

15

Түркістан облысының білім саласындағы бақылау департаменті

http://ukocontrol.gov.kz

16

Алматы қаласының білім саласындағы бақылау департаменті

http://almatycontrol.gov.kz/?page_id=52&lang=kk

17

Нұр-Сұлтан (Астана) қаласының білім саласындағы бақылау департаменті

 

http://astanacontrol.gov.kz